Privacy statement

Privacy statement

Privacy Statement

Dit is de website van AnnyvanBuul.com

Ons bedrijfsadres is Helftheuvelpassage 242, 5224AP Den Bosch.
Ons postadres is Helftheuvelpassage 242, 5224AP Den Bosch.
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 16033342 0002
Ons BTW-nummer is NL 8047 60 135 B01

1. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

- uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina;

- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert en;

- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie).

1. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
2. Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):

  • om uw voorkeuren te registreren;
  • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst en;
  • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden.

1. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
2. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
3. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid?

 Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
- Per email: info@annyvanbuul.nl ;
- Per telefoon: 073-8440930 ;
- Per brief: Helftheuvelpassage 242, 5224AP Den Bosch                                                                                            

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld.

Over communicatie per telefoon
Als u ons in het kader van een bestelling uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Postfilter: www.infofilter.nl

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons Privacy Statement.